Historie Židů v Čechách a na Moravě

70


Výstava vychází ze sbírek a stálých expozic Židovského muzea v Praze. Seznamuje s židovskými tradicemi, náboženstvím a historií na území Čech a Moravy.

První část výstavy chronologicky popisuje jednotlivá historická období od středověku až po holocaust. Druhá část výstavy poskytuje hlubší pohled na vybraná témata židovského života a historie, popisuje samosprávu židovských obcí, hospodářskou činnost, židovská sídliště, tradiční kulturu a školství, ale také antisemitismus a diskriminaci Židů v českých zemích.
V rámci výstavy proběhne několik přednášek, a to v neděli 24. 9. a 15. 10., s Mgr. Jindřiškou Rosenbaumovou, autorkou publikace Židé v Dobříši. Kromě informací k tématu výstavy se návštěvníci dozvědí zajímavosti o náboženské obci v Dobříši, mohou vyslechnout příběh Šalamouna Abelese – zakladatele rukavičkářského řemesla, povídání o významných rabínech, o dobříšské synagoze a také zajímavý příběh Petra Herrmanna.

Výstava potrvá od 13. září do 31. října 2017 a návštěvníci ji mohou zhlédnout za cenu běžného vstupného. Přednášky pro skupiny mimo vypsané termíny jsou možné pouze po předchozí domluvě.

Mgr. Iveta Šedivá, Muzeum Dobříš

Reklama