Grantové řízení z Grantového fondu města Dobříše pro rok 2019 je vyhlášenoLhůta pro podání žádostí ve vyhlášeném grantovém řízení je od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018.

Vypsané programy:

  • Program č. 1 – jednoroční grant na činnost pro sportovní nebo tělovýchovné organizace a organizace provozující volnočasové aktivity
  • Program č. 2 – jednoroční grant na činnost pro kulturní a umělecké organizace
  • Program č. 3 – jednoroční grant na jednotlivé projekty (akce) realizované ve městě Dobříši
  • Program č. 4 – jednoroční grant na podporu činnosti pro jednotlivce
  • Program č. 5 – jednoroční grant na podporu činnosti registrovaných poskytovatelů sociálních služeb a péče dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na kalendářní rok 2019 činí cca 3 640 000 Kč.
Podrobnosti k podání žádosti naleznete v Programu vypsaných dotačních titulů pro rok 2019 a dalších přílohách (zásady, statut, formulář žádosti) na webových stránkách města www.mestodobris.cz.

Cesta: Titulní stránka > Občan > Dotace pro vás > Grantový fond města Dobříše

Reklama