Děkujeme

98


V sobotu 6. 10. večer byly vyhlášeny výsledky voleb do Zastupitelstva města Dobříše. Volby překreslily politickou mapu města: Sdružení nezávislých kandidátů PRO DOBŘÍŠ jednoznačně zvítězilo a získalo třetinu z 21 mandátů. Děkujeme všem občanům, kteří využili svou možnost ovlivnit budoucnost města Dobříše a přišli k volbám. Pozitivní skutečností je, že zájem občanů Dobříše o volby mírně stoupl: Volební účast letos činila 49,10 %, oproti roku 2014, kdy volební účast byla 45,93 %. V celé ČR pak letos byla volební účast 47,34 %.

Získat hlasy voličů je však jen první krok. Ani politické uskupení, které zvítězí ve volbách, nemá zpravidla dostatek hlasů k tomu, aby v zastupitelstvu získalo absolutní většinu mandátů. V takovém případě je potřeba uzavřít koalici – povolební spojení dvou a více politických stran s podobným programem, které v součtu mají absolutní většinu. Koaliční partneři pak společně definují podmínky a cíle dlouhodobé spolupráce na další volební období.

Ihned po volbách jsme se postupně sešli se zástupci všech zvolených stran především proto, abychom s nimi mluvili o možnostech vzájemné spolupráce v zastupitelstvu města. Zároveň povolební rozhovory ukázaly, v jakém rozsahu je možné sestavit budoucí dobříšskou koalici. Přestože v době uzávěrky listopadového vydání DL (19. 10.), kdy píši tento příspěvek, nejsou jednání ještě ukončena, věřím, že výsledkem bude prospěch celé Dobříše a příchod očekávaných změn.

Jana Vlnasová

Reklama