7.9 C
Dobris
Středa, Říjen 17, 2018

Krátce o správě majetku města

Město Dobříš spravuje celkem 37,7 km komunikací. Přehled udržované sítě místních komunikací v katastru města Dobříše uvádí směrnice města č. 1/2018, která stanovuje i úkoly...

Přehled stavebních úprav komunikací

Přehled dokončovaných a připravovaných stavebních úprav komunikací mimo běžnou údržbu a opravy prováděné společností Dokas Dobříš Stavební úpravy komunikací v ulicích Na Lukách a...

Co bude se skateparkem?

Rada města dne 27. 3. rozhodla o likvidaci dřevěných prvků skateparku z důvodu nevyhovujících bezpečnostních podmínek a nesplnění povinností stanovených zákonem. Přestože mě celá záležitost...

Proč jsou vyhlášeny konkurzy na místa ředitelů škol

Město Dobříš, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),...

Stručné informace z 28. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Veřejné zasedání se uskutečnilo 12. dubna v KD Dobříš. Bylo přítomno 16 členů ZM. Z jednání se předem omluvili: JUDr. Jaroslav Musil, Ing. Martin Musil...

Výsledky pocitové mapy v Dobříši

Tvorba pocitové mapy probíhala v Dobříši v rámci akce veřejného fóra „Dobříš vašima očima aneb Hledáme 10 priorit“ (7. 2.), kterou zde představil pracovník...

Dobříš vašima očima aneb Hledáme 10 priorit – ověřené priority našeho města...

Na veřejném projednání (Fóru Zdravého města Dobříš), konaném dne 7. 2., byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy (priority) v jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak...

Rozšíření kapacity 2. ZŠ Dobříš

Město Dobříš bylo úspěšné s podanou žádostí o dotaci na Ministerstvu financí ČR. Již delší dobu čelí dobříšské školy zvýšenému zájmu, taktéž demografická analýza...

Stručné informace z 26. a 27. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Veřejné zasedání se uskutečnilo 15. února v KD Dobříš. Bylo přítomno 12 členů ZM. Z jednání se předem omluvili: MDDr. Tereza Fulínová, JUDr. Jaroslav Musil, Ing....

Prestižní ocenění Osobnost eGovernmentu 2018 putuje na Dobříš

20. 3. 2018 magazín eGovernment pod záštitou vládního zmocněnce pro ICT a digitalizaci – Ing. Vladimíra Dzurilly, náměstka ministra vnitra pro ICT – JUDr....