-6 C
Dobris
Neděle, Leden 20, 2019

Úřad není nepřítel

Volby jsou skončeny, hlasy sečteny, vítězové známi. Dovolte mi tedy, abych se nyní, když už jsou karty rozdány, a nemohu tak již ovlivnit voliče,...

Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše

Vážení rodiče, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány pozvánky na vítání...

Od příštího roku bude třídění odpadů v Dobříši ještě pohodlnější

Třídit odpady už jsme si v Dobříši zvykli a potvrzují to také čísla. V roce 2017 vytřídil každý z nás v průměru 46,9 kilogramů papíru,...

Grantové řízení z Grantového fondu města Dobříše pro rok 2019 je vyhlášeno

Lhůta pro podání žádostí ve vyhlášeném grantovém řízení je od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018. Vypsané programy: Program č. 1 – jednoroční grant...

Stručné informace z 23. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Veřejné zasedání se uskutečnilo 13. září 2018 v KD Dobříš. Bylo přítomno 16 členů ZM. Z jednání se předem omluvili: Radek Vystyd, MPA, pozdější...

Kam zmizela socha sv. Judy Tadeáše?

Možná vás také napadla tato otázka. Vzhledem k tomu, že socha byla již v havarijním stavu, došlo dne 29. 8. k přesunu této sochy...

Volby do Zastupitelstva města Dobříš

Volby do Zastupitelstva města Dobříš se konají: v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin v sobotu dne 6. října...

Město Dobříš má novou interaktivní elektronickou úřední desku

Od 20. 8. je opět v provozu nová elektronická úřední deska, která je umístěna u vstupu do budovy čp. 1602 na Mírovém náměstí (odboru výstavby...

Průzkum – nabídka volnočasových aktivit a sportu

Město Dobříš v rámci projektu Efektivní správa Zdravého města Dobříš reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924 zadalo zpracování analytické studie pro rozvoj volnočasových aktivit na Dobříši a okolí. V současnosti...

Vyvolávací systém slouží občanům

Na Městském úřadě Dobříš byl nově spuštěn vyvolávací systém, který určí a pohlídá pořadí k jednotlivým přepážkám agend, které si občan potřebuje na úřadě...