18 C
Dobris, CZ
Středa, Srpen 22, 2018

Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš, Větrník

Novostavba nové budovy 5. MŠ Dobříš na Větrníku se začíná postupně „rýsovat“. V současné době probíhají práce na armování stropní desky a stropu nad...

Na Dobříši uklizeno po Týdnu Země

Dne 22. dubna se po celém světě slaví Den Země, jako oslava ochrany životního prostředí a podpora environmentálního hnutí. V našem městě pořádáme tradičně „Týden Země“,...

Oslava Dne Země na Dobříši

V pátek 20. dubna Dobříš opět slavila Den Země. Každoročně, letos již po desáté, slavíme tento environmentální svátek hlavně úklidem veřejných prostranství a okolí...

Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš

Vážení rodiče, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány pozvánky na vítání...

Krátce o správě majetku města

Město Dobříš spravuje celkem 37,7 km komunikací. Přehled udržované sítě místních komunikací v katastru města Dobříše uvádí směrnice města č. 1/2018, která stanovuje i úkoly...

Přehled stavebních úprav komunikací

Přehled dokončovaných a připravovaných stavebních úprav komunikací mimo běžnou údržbu a opravy prováděné společností Dokas Dobříš Stavební úpravy komunikací v ulicích Na Lukách a...

Co bude se skateparkem?

Rada města dne 27. 3. rozhodla o likvidaci dřevěných prvků skateparku z důvodu nevyhovujících bezpečnostních podmínek a nesplnění povinností stanovených zákonem. Přestože mě celá záležitost...

Proč jsou vyhlášeny konkurzy na místa ředitelů škol

Město Dobříš, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),...

Stručné informace z 28. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Veřejné zasedání se uskutečnilo 12. dubna v KD Dobříš. Bylo přítomno 16 členů ZM. Z jednání se předem omluvili: JUDr. Jaroslav Musil, Ing. Martin Musil...

Výsledky pocitové mapy v Dobříši

Tvorba pocitové mapy probíhala v Dobříši v rámci akce veřejného fóra „Dobříš vašima očima aneb Hledáme 10 priorit“ (7. 2.), kterou zde představil pracovník...