7.9 C
Dobris
Středa, Říjen 17, 2018

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše se uskuteční ve čtvrtek 15. června 2017 od 17.00 hod. ve společenském sále KD Dobříš. Program jednání bude v termínu zveřejněn...

Oznámení občanům

Městský úřad Dobříš, odbor správních agend a obecní živnostenský úřad, zaznamenává zvýšený zájem žadatelů o vydání cestovních pasů. Se zvýšeným počtem žádostí a s cílem vyjít vstříc...

Cena Přívětivý úřad putuje na Dobříš

Ocenění Ministerstva vnitra ČR si ve středu 17. 5. 2017 na slavnostním udílení cen v Benešově převzali starosta Stanislav Vacek a tajemník Radek Řechka....

Rozšíření služby vyzvedávání nedoručené pošty kurýrem

Městský úřad Dobříš oznamuje občanům města, že od 1. dubna 2017 do konce října budou kurýrem nedoručené doporučené zásilky zasílané adresátům z našeho úřadu...

Další aktuality k dotacím v roce 2017

Modernizace sběrného dvora Dobříš Tento významný dotační projekt bude realizován v období 5/2017 – 8/2017. Zhotovitelem je firma PROFISTAV Litomyšl, a.s. Předmětem projektu jsou stavební...

Podání žádostí o dotace ze středočeských fondů pro rok 2017

Město Dobříš a jeho příspěvkové organizace i v letošním roce využívají možnosti podání žádostí do programů z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2017. Rekonstrukce...

Změna sídla části odboru správních agend a obecního živnostenského úřadu města Dobříš

Dne 10. 4. 2017 byla provedena změna sídla odboru správních agend z přízemí budovy Mírové náměstí 119 na adresu Mírové náměstí 230. Jedná se...

Dokončení stavebních úprav budovy čp. 230

Na konci měsíce března byly dokončeny stavební úpravy nebytových a kancelářských prostor v domě čp. 230 na Mírovém náměstí. Byly upraveny kanceláře ve dvou...

Krátce ze správy majetku města

Městský mobiliář Nový herní prvek za 71 694 Kč nebo 12 nových laviček. Tak přesně toto bychom mohli pořídit. Místo toho jsme stejné finanční prostředky...

Konsolidace IT města Dobříše – projekt v udržitelnosti

Již déle než rok uběhl od ukončení projektu „Konsolidace IT města Dobříše“. Tento projekt podstatným způsobem zvýšil HW a SW vybavení města Dobříše, a...