18.2 C
Dobris, CZ
Neděle, Květen 27, 2018

Obnova historických alejí na Dobříši

Jak jste si jistě všimli, během měsíce listopadu a počátkem prosince roku 2016 bylo Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, zastoupenou cestmistrem panem...

Svatý Leonard se vrátil na Dobříš

Ve středu 7. 12. 2016 byla slavnostně odhalena kopie sochy sv. Leonarda, která je i s originálem umístěna ve vestibulu Kopáčkova domu. Symbolického přestřižení...

DOBŘÍŠ BEZ HAZARDU A S KULATÝMI STOLY, rovnou dvě dobré zprávy z posledního zastupitelstva

Pro mne jedna z opravdu nejlepších zpráv poslední doby – po více než dvouletém, poměrně urputném maratonu projednávání postoje zastupitelstva k provozování hazardních her...

Finanční správa i nadále počítá se zajištěním stávající funkčnosti územního pracoviště Dobříš

Jak asi víte, v průběhu roku 2015 finanční správa v rámci optimalizace počtu svých územních pracovišť jednala o zrušení celkem 23 pracovišť, včetně pracoviště finančního...

Hlášení závad po více než roce provozu

Webová aplikace Hlášení závad na stránkách města Dobříš www.mestodobris.cz již více než rok umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém ve městě....

Dobříšské listy a slovo na závěr

Vážení čtenáři DL, z předcházejícího článku pana starosty Mgr. S. Vacka již víte o aktuálních změnách, které se týkají měsíčníku Dobříšské listy, jehož redigování jsem...

Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš

Vážení rodiče, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány pozvánky na...

Slavnostní předání dopravního automobilu JSDH Dobříš

Slavnostní předání dopravního automobilu jednotce sboru dobrovolných hasičů Dobříš proběhlo dne 16. 12. 2016 v 10 hodin. Jménem města Dobříše předal dopravní automobil pan starosta...

Dobříšské listy trochu jinak

Rada města na prosincovém veřejném jednání předložila Zastupitelstvu města Dobříš návrh nové koncepce Dobříšských listů od roku 2017. V současné době Dobříšské listy vycházejí v...