-6 C
Dobris
Neděle, Leden 20, 2019

Úřad zpracuje a předloží všechny územní studie

Za poslední půl rok neproběhlo jediné jednání zastupitelstva, na kterém by se neprobíral územní plán a územní studie. Povinnost jejich zpracování vyplývá úřadu územního...

Pozvánka na 23. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše se uskuteční dne 20. 9. 2017 od 17 hod. ve společenském sále Kulturního domu v Dobříši  POZVÁNKA Starosta města Dobříše svolává...

Pozvánka na 22. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Pozvánka na 22. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které se uskuteční 12. 9. 2017 od 17.00 hod. ve společenském sále Kulturního domu v Dobříši.  POZVÁNKA Starosta...

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Úterý 12. 9. 2017 od 17.00 hod. ve společenském sále KD Dobříš. Program jednání bude v termínu zveřejněn na úřední desce města Dobříše a na www.mestodobris.cz. Online...

Vážení spoluobčané,

s končícím létem je ideální čas přijít s novinkami, které by vás mohly nejen zajímat, ale navíc by nám všem i v mnohém zpříjemnily...

Zahájení stavebních prací na 1. ZŠ Dobříš

Město Dobříš podepsalo koncem května smlouvu o dílo na stavební práce při 1. ZŠ Dobříš. Vítězným uchazečem zadávacího řízení se stalo SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ –...

Úpravy místní komunikace v ul. Fričova, Dobříš – druhý rok v udržitelnosti

CZ.1.15/1.1.00/85.01974 Projekt, který měl za cíl obnovu povrchů ulic Fričova a Školní, včetně přilehlé křižovatky hlavní ulice Příbramská × Fričova × Husova, byl dokončen před...

Oznámení o změně místa pro vyřízení místních poplatků na MěÚ Dobříš

Oznamujeme tímto, že kancelář pro správu poplatku za komunální odpad a místních poplatků (ze psů, záborů veřejného prostranství, vstupného a ubytování) byla přesunuta z...

Prevence kriminality je součástí Dobříše

Prevence kriminality zahrnuje komplex opatření sociální a situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Prevence...

Úpravy hlediště a hrací plochy sportovní haly Dobříš – 1. etapa celkové modernizace

Začátkem června letošního roku byla vypsána výzva k podání cenových nabídek na stavební úpravy hlediště a sportovního povrchu dobříšské sportovní haly. Navržené úpravy spočívají...