19 C
Dobris, CZ
Neděle, Srpen 19, 2018

Změna sídla části odboru správních agend a obecního živnostenského úřadu města Dobříš

Dne 10. 4. 2017 byla provedena změna sídla odboru správních agend z přízemí budovy Mírové náměstí 119 na adresu Mírové náměstí 230. Jedná se...

Dokončení stavebních úprav budovy čp. 230

Na konci měsíce března byly dokončeny stavební úpravy nebytových a kancelářských prostor v domě čp. 230 na Mírovém náměstí. Byly upraveny kanceláře ve dvou...

Krátce ze správy majetku města

Městský mobiliář Nový herní prvek za 71 694 Kč nebo 12 nových laviček. Tak přesně toto bychom mohli pořídit. Místo toho jsme stejné finanční prostředky...

Konsolidace IT města Dobříše – projekt v udržitelnosti

Již déle než rok uběhl od ukončení projektu „Konsolidace IT města Dobříše“. Tento projekt podstatným způsobem zvýšil HW a SW vybavení města Dobříše, a...

Zapojení právnických osob a fyzických osob podnikajících do systému obce

Dle § 17 odst. 4 zákona o odpadech mohou původci (osoby podnikající), kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu (komunální...

Stručné informace ze 17. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Veřejné zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 9. února 2017 ve společenském sále KD Dobříš. Bylo přítomno 13 členů ZM. Z jednání se předem omluvili:...

Oznámení o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města...

Zastupitelstvo města Dobříše na svém zasedání dne 15. 12. 2016 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, o zákazu provozování loterií a jiných podobných her...

Stručné informace z 16. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Veřejné zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 15. prosince 2016 v Konírně zámku Dobříš. Bylo přítomno 18 členů ZM. Z jednání se předem omluvil: RNDr. Jiří...

Krátce z tiskové konference 11. 1. 2017

Rozpočet 2017 Příjmy jsou v celkové výši 183 153 tis. Kč, výdaje ve výši 211 360 tis. Kč, financování tvoří splátky úvěrů – 5 181...

Dotační projekt „Efektivní správa Zdravého města Dobříše“

Město Dobříš podalo v dubnu loňského roku žádost o dotaci na projekt, který má za cíl posílit efektivnost veřejné správy a optimalizovat procesy a...