0.9 C
Dobris
Čtvrtek, Listopad 15, 2018

Tajemník městského úřadu Dobříš Bc. Radek Řechka v reportáži pro Moderní obec...

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě. GDPR se dotkne...

Úřad není nepřítel

Volby jsou skončeny, hlasy sečteny, vítězové známi. Dovolte mi tedy, abych se nyní, když už jsou karty rozdány, a nemohu tak již ovlivnit voliče,...

Grantové řízení z Grantového fondu města Dobříše pro rok 2019 je vyhlášeno

Lhůta pro podání žádostí ve vyhlášeném grantovém řízení je od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018. Vypsané programy: Program č. 1 – jednoroční grant...

Město Dobříš získalo 3. místo v soutěži Zlatý erb o nejlepší webové stránky

Na slavnostním ceremoniálu dne 7. 3. byly vyhlášeny výsledky krajského kola Středočeského kraje soutěže Zlatý erb. Město Dobříš se v kategorii měst umístilo na 3. místě. 20....

Pozvánka na 23. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše se uskuteční dne 20. 9. 2017 od 17 hod. ve společenském sále Kulturního domu v Dobříši  POZVÁNKA Starosta města Dobříše svolává...

Dobříšské listy a slovo na závěr

Vážení čtenáři DL, z předcházejícího článku pana starosty Mgr. S. Vacka již víte o aktuálních změnách, které se týkají měsíčníku Dobříšské listy, jehož redigování jsem...

Zapojení právnických osob a fyzických osob podnikajících do systému obce

Dle § 17 odst. 4 zákona o odpadech mohou původci (osoby podnikající), kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu (komunální...

Oslava Dne Země na Dobříši

V pátek 20. dubna Dobříš opět slavila Den Země. Každoročně, letos již po desáté, slavíme tento environmentální svátek hlavně úklidem veřejných prostranství a okolí...

Stavební úpravy domu čp. 71 v Dobříši

Stavební úpravy domu čp. 71 v Dobříši (budova depozitáře městského muzea) byly dokončeny před více než rokem. Akce (reg. č. CZ.1.02/3.2.00/13.21738) byla finančně podpořena...

Oznámení občanům

Městský úřad Dobříš, odbor správních agend a obecní živnostenský úřad, zaznamenává zvýšený zájem žadatelů o vydání cestovních pasů. Se zvýšeným počtem žádostí a s cílem vyjít vstříc...