12.6 C
Dobris
Středa, Září 26, 2018

Slavnostní předání dopravního automobilu JSDH Dobříš

Slavnostní předání dopravního automobilu jednotce sboru dobrovolných hasičů Dobříš proběhlo dne 16. 12. 2016 v 10 hodin. Jménem města Dobříše předal dopravní automobil pan starosta...

Stručné informace z 28. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Veřejné zasedání se uskutečnilo 12. dubna v KD Dobříš. Bylo přítomno 16 členů ZM. Z jednání se předem omluvili: JUDr. Jaroslav Musil, Ing. Martin Musil...

Podání žádostí o dotace ze středočeských fondů pro rok 2017

Město Dobříš a jeho příspěvkové organizace i v letošním roce využívají možnosti podání žádostí do programů z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2017. Rekonstrukce...

GIS v Dobříši v roce 2017

V průběhu roku 2017 proběhla výrazná modernizace mapového portálu města. Původní mapové prostředí bylo nahrazeno příjemnějším obrázkovým portálem a mapové aplikace byly upraveny tak,...

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Úterý 12. 9. 2017 od 17.00 hod. ve společenském sále KD Dobříš. Program jednání bude v termínu zveřejněn na úřední desce města Dobříše a na www.mestodobris.cz. Online...

Oznámení o změně místa pro vyřízení místních poplatků na MěÚ Dobříš

Oznamujeme tímto, že kancelář pro správu poplatku za komunální odpad a místních poplatků (ze psů, záborů veřejného prostranství, vstupného a ubytování) byla přesunuta z...

Provoz podzemních odpadních kontejnerů na Dobříši

Před více než 3 roky byly na Dobříši uvedeny do provozu 3 stání podzemních odpadních kontejnerů na separovaný odpad (sklo, plast + tetrapack, papír...

O (nejen) politické kultuře v našem městě

Máme za sebou prezidentské volby. Při volbě prezidenta platí přímá demokracie, a tak všichni občané měli právo dát svůj hlas svému vybranému kandidátovi. Toto...

Město Dobříš má novou interaktivní elektronickou úřední desku

Od 20. 8. je opět v provozu nová elektronická úřední deska, která je umístěna u vstupu do budovy čp. 1602 na Mírovém náměstí (odboru výstavby...

Přehled stavebních úprav komunikací

Přehled dokončovaných a připravovaných stavebních úprav komunikací mimo běžnou údržbu a opravy prováděné společností Dokas Dobříš Stavební úpravy komunikací v ulicích Na Lukách a...