18.2 C
Dobris, CZ
Neděle, Květen 27, 2018

Dobříš vašima očima aneb Hledáme 10 priorit – ověřené priority našeho města...

Na veřejném projednání (Fóru Zdravého města Dobříš), konaném dne 7. 2., byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy (priority) v jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak...

Kostel Povýšení sv. Kříže – oprava krovu a střechy

Stále pokračují stavební práce na opravě střechy a krovu. Celkový stav krovu, střechy a sanktusníku je výrazně horší, než se předpokládalo. Z tohoto důvodu se...

Den Země 2018

Město Dobříš bude v druhé polovině dubna, konkrétně od 16. do 22. dubna, opět slavit Den Země. Hlavní aktivitou bude úklid veřejných prostranství a okolí města,...

Stručné informace z 28. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Veřejné zasedání se uskutečnilo 12. dubna v KD Dobříš. Bylo přítomno 16 členů ZM. Z jednání se předem omluvili: JUDr. Jaroslav Musil, Ing. Martin Musil...

Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš Větrník

Město Dobříš získalo dotaci na projekt „Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš Větrník“ s reg. č. CZ06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000697. Souhrn investičních zdrojů projektu činí 21 863 064, 40...

Pozvánka na 25. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše

25. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše se uskuteční ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 17 hod. ve společenském sále KD Dobříš. Program jednání bude v...

Vyhodnocení dotazníkového šetření: Myslíte, že je Dobříš bezpečná?

Ještě jednou bych chtěla poděkovat vám všem, kteří jste se v uplynulých měsících zapojili do dotazníkového šetření „Myslíte, že je Dobříš bezpečná?“. Jak jste hlasovali? Největší...

Výsledky pocitové mapy v Dobříši

Tvorba pocitové mapy probíhala v Dobříši v rámci akce veřejného fóra „Dobříš vašima očima aneb Hledáme 10 priorit“ (7. 2.), kterou zde představil pracovník...

Proč jsou vyhlášeny konkurzy na místa ředitelů škol

Město Dobříš, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),...

Co bude se skateparkem?

Rada města dne 27. 3. rozhodla o likvidaci dřevěných prvků skateparku z důvodu nevyhovujících bezpečnostních podmínek a nesplnění povinností stanovených zákonem. Přestože mě celá záležitost...