3.7 C
Dobris
Středa, Leden 16, 2019

Změny ve shromažďování tříděného odpadu v Dobříši od 1. 1. 2019

Sklo barevné a čiré již netřídíte odděleně – obojí patří do jednoho kontejneru na tzv. směsné (barevné) sklo....

Rozšíření pytlového svozu odpadu od všech rodinných domů v Dobříši

Harmonogram svozu odpadu od rodinných domů v roce 2019 Jednoduché a pohodlné –...

Jaké investiční projekty čekají Dobříš v roce 2019?

Školství Výstavba nového školního pavilonu, rozšíření varny a jídelny u 2. ZŠ Dobříš Díky výstavbě nového školního...

Změna poplatků – nájem hrobových míst a spojené služby zlevnily

Od 1. 1. 2019 Nájem hrobového místa – 10 Kč/m2/rok Služby spojené s nájmem hrobů – 70 Kč/m2/rok

Známky TKO pro rok 2019

Vážení občané, nové známky na odvoz komunálního odpadu pro rok 2019 budou vydávány během měsíce ledna. O výši poplatků a četnosti svozů vás budeme informovat...

Průzkum – nabídka volnočasových aktivit a sportu

Město Dobříš v rámci projektu Efektivní správa Zdravého města Dobříš reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924 zadalo zpracování analytické studie pro rozvoj volnočasových aktivit na Dobříši a okolí. V současnosti...

Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš Větrník

Realizace novostavby nové budovy 5. MŠ Dobříš na Větrníku se stala skutečností. Hlavního cíle projektu, navýšit kapacitu školky o 56 míst, bylo dosaženo ve...

Změny ve vydávání občanských průkazů od července 2018

Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského...

Ve vedení města Dobříše je poprvé v historii žena

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které se konalo 1. listopadu 2018, byla starostkou města Dobříše zvolena Bc. Jana Vlnasová. Do funkce uvolněné místostarostky...

Stručné informace z 1. zasedání ustavujícího Zastupitelstva města Dobříše

Přítomni: Ing. Václav Bálek, Romana Bodorová, Mgr. Adam Böhm, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Daniel Flígr, Mgr. Tomáš Helebrant, MUDr. Stanislav Holobrada, Petr Kadlec,...