16 C
Dobris
Středa, Září 26, 2018

Kam za sportem v Dobříši?

Přišlo léto a s ním i prázdniny, na které se hlavně děti i studenti již dlouho těšili. Jaké ale mají možnosti sportovního vyžití ve...

Volby do Zastupitelstva města Dobříš

Volby do Zastupitelstva města Dobříš se konají: v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin v sobotu dne 6. října...

Slovo starosty města Dobříše

Vážení spoluobčané, obracím se na Vás touto cestou a rád bych se s Vámi, jménem svým i jménem spolupracovníků z vedení města, podělil o dojmy...

Kostel Povýšení sv. Kříže – oprava krovu a střechy

Stále pokračují stavební práce na opravě střechy a krovu. Celkový stav krovu, střechy a sanktusníku je výrazně horší, než se předpokládalo. Z tohoto důvodu se...

Vyhodnocení dotazníkového šetření: Myslíte, že je Dobříš bezpečná?

Ještě jednou bych chtěla poděkovat vám všem, kteří jste se v uplynulých měsících zapojili do dotazníkového šetření „Myslíte, že je Dobříš bezpečná?“. Jak jste hlasovali? Největší...

Přehled stavebních úprav komunikací

Přehled dokončovaných a připravovaných stavebních úprav komunikací mimo běžnou údržbu a opravy prováděné společností Dokas Dobříš Stavební úpravy komunikací v ulicích Na Lukách a...

Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš Větrník

Město Dobříš získalo dotaci na projekt „Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš Větrník“ s reg. č. CZ06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000697. Souhrn investičních zdrojů projektu činí 21 863 064, 40...

Změny ve vydávání občanských průkazů od července 2018

Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského...

Městská policie je tu pro občany města

Městská policie byla v Dobříši zřízena v roce 1992 a od té doby plní v našem městě své poslání ve smyslu zákona č. 553/1991...

Vyvolávací systém slouží občanům

Na Městském úřadě Dobříš byl nově spuštěn vyvolávací systém, který určí a pohlídá pořadí k jednotlivým přepážkám agend, které si občan potřebuje na úřadě...