6.4 C
Dobris
Čtvrtek, Březen 21, 2019

Setkání s občany – Program rozvoje obce

Dne 14. 2. 2018 se v kulturním domě ve Staré Huti konalo setkání s občany k rozvoji obce. Byl představen výstup z dotazníkové akce z loňského roku, kde jste jednak hodnotili práci nás, zástupců obce,...

Zprávy z 24. zasedání zastupitelstva obce ze dne 5. 2. 2018

Zastupitelstvo schvaluje: záměr prodeje části pozemku parc. č. 712/99 v k.ú. Stará Huť o výměře cca 50 m² smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6020653/1 Stará Huť, kNN pro parc. č. 381/7 ...

Nájemníci pana Swana – divadelní hra

DEHHET – divadelní spolek při MKS Stará Huť Vás zve na divadelní hru Michaela Cooneyho v úpravě Janka Váni Nájemníci pana Swana Kdy: pátek 9. března 2018 a sobota 10. března 2018 vždy od 19 hod. Kde: KD Stará Huť....

Cvičení pro veřejnost v tělocvičně ZŠ Stará Huť

Pondělí 19.00 hod. – cvičení seniorek – Jana Úterý 20.00 hod. – cvičení pro zdravá záda, pevné tělo a dobrou kondici – Lenka Čtvrtek 20.00 hod. – zdravotní cvičení s prvky jógy, relaxace – Lenka Cvičení probíhá vždy...

Plesová sezona v únoru

23. února – Ples fotbalistů MFK Dobříš 24. února – Country bál 24. března – BIOS Fit ples

Společenská kronika – únor

Významného životního jubilea se v měsíci únoru 2018 dožívají: paní Marie Bartáková, Jiřina Hanusová a Vlasta Melicharová. Srdečně blahopřejeme! Poděkování Děkuji za krásnou gratulaci a milý dárek ke kulatému výročí mého narození. Miroslava Martínková Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání a...

Zprávičky z mateřské školičky

Ahoj čtenáři a čtenářky! Vítáme vás v roce 2018 a přejeme vám hodně zdraví a lásky. Pevně věříme, že jste do ledna vkročili pravou nohou a užili si ho stejně jako my. Možná bylo méně...

Tříkrálová sbírka

V prvních lednových dnech opět proběhla celonárodní Tříkrálová sbírka. V naší obci jste celkem přispěli zatím rekordní částkou 19 366 Kč! Je to opět o něco více, než v roce předchozím. Děkujeme srdečně všem,...

Zprávy z Obecního úřadu

Poplatky za psa Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za psa, že v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2013 o místních poplatcích jsou do 31. 3. 2018 povinni tento poplatek uhradit. Poplatek je 100...

Informace z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 11. 12. 2017

Zastupitelstvo obce Stará Huť schvaluje: Rozpočet obce na rok 2018 jako schodkový. Příjmy ve výši 17 413 500 Kč, výdaje ve výši 18 949 000 Kč; Střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2019–2021; Finanční...