4.1 C
Dobris
Středa, Leden 16, 2019

Bioodpad

Pravidelně rozmisťujeme kontejnery na 8 míst v obci pro potřeby uložení bioodpadu. Mimo tento režim se v rámci možností snažíme vyhovět občanům i v jednotlivých svozech při větším objemu bioodpadu. Naší snahou je vyjít maximálně...

Svoz nebezpečného odpadu v obci Stará Huť – 21. 10. 2017

Proběhne dne 21. 10. 2017 pouze ze stanoviště u obecního úřadu v době od 13.05 do 13.30 hod.

Úklid obce

V sobotu dne 8. 4. 2017 proběhl úklid obce. Celkem se zúčastnilo na 80 občanů. Moc nás těší, že se zapojilo hodně dětí včetně dívčího házenkářského oddílu. Celkem se odvezlo 1,2 tuny odpadu. Děkujeme všem,...

Kulturní dům ve Staré Huti

Vážení spoluobčané, jak jste již byli informováno prostřednictvím ankety, obec obdržela nabídku ke koupi Kulturního domu ve Staré Huti. V současné době probíhají jednání o ceně. To byl i důvod, proč jsme nebyli schopni uvést konkrétní náklady...

Rozpočet obce na rok 2018

Rozpočet na rok 2018 – příjmy   Rozpočet na rok 2018 – výdaje

Zprávy z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce

Zprávy z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 11. 9. 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu Stará Huť: Zastupitelstvo obce Stará Huť schvaluje: podání žádosti místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu o vydání rozhodnutí ve...

Informace Obce Stará Huť

Zprávy z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce: Zastupitelstvo obce schválilo: • celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stará Huť za rok 2017 bez...

Sbor pro občanské záležitosti

Již tradičně připravuje Sbor pro občanské záležitosti slavnostní obřad pro jubilanty, kteří se v letošním roce dožívají životního jubilea 60 let. Srdečně tímto zveme všechny občany, kteří se ve Staré Huti narodili a strávili...

Odpady jsou problémem ne jen v naší obci.

Ale to ještě neznamená, že proto být problémem musí. Věnujme se tedy vyvrácení několika zažitých tvrzení, která jsou mnoha obyvateli vnímány jako standard: 1. Třídění odpadu – pokud doma třídím odpad a následně přivezu plný pytel vytříděného odpadu...

Svoz nebezpečného odpadu v obci Stará Huť – pozor změna!

Proběhne v termínech 16. 9. 2017 v době od 9.09 do 9.34 hod. a 21. 10. 2017 v době od 13.05 do 13.30 hod., vždy pouze před obecním úřadem.