0.9 C
Dobris
Čtvrtek, Listopad 15, 2018

Brigády

Během měsíců září a říjen se uskutečnily tři brigády v kulturním domě. Jak jsme informovali, v září dorazilo 25 brigádníků. Následně pak, hned za týden, přišlo 20 dobrovolníků. A 14. října se nás sešlo...

Svoz nebezpečného odpadu v obci Stará Huť – 21. 10. 2017

Proběhne dne 21. 10. 2017 pouze ze stanoviště u obecního úřadu v době od 13.05 do 13.30 hod.

Informace z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 11. 12. 2017

Zastupitelstvo obce Stará Huť schvaluje: Rozpočet obce na rok 2018 jako schodkový. Příjmy ve výši 17 413 500 Kč, výdaje ve výši 18 949 000 Kč; Střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2019–2021; Finanční...

Odpady jsou problémem ne jen v naší obci.

Ale to ještě neznamená, že proto být problémem musí. Věnujme se tedy vyvrácení několika zažitých tvrzení, která jsou mnoha obyvateli vnímány jako standard: 1. Třídění odpadu – pokud doma třídím odpad a následně přivezu plný pytel vytříděného odpadu...

Kulturní dům – rekonstrukce

Občané naší obce projevili nečekaně velký zájem o záležitost s koupí kulturního domu. Děkujeme za všechny odpovědi, které jsme obdrželi v rámci dotazníkové akce týkající se vašeho názoru na odkup této nemovitosti i se...

Ukládání bioodpadu

Od března již opět umísťujeme kontejnery na bioodpad na obvyklá místa. Zároveň na požádání přistavíme kontejner přímo k vaší nemovitosti. Jediné, co je nutné dodržet, je neukládat do kontejneru větve. Větve jako takové netvoří...

Změny v autobusové dopravě

Od 1. dubna dochází k integraci autobusové dopravy. Na webových i facebookových stránkách obce jste se již mohli seznámit s podrobnostmi i s odkazem na jízdní řád. Na základě podnětu několika našich občanů naší...

Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané, vstoupili jsme do nového roku. Ohlédněme se tedy za tím uplynulým. Podařilo se během něj zrealizovat dvě zásadní akce. Jednou byla rekonstrukce budovy základní školy, kdy se podařilo v půdních prostorách vybudovat dvě...

Kulturní dům

Mnozí jste jistě zaregistrovali změny probíhající na budově kulturního domu. Při odhalení základů jsme se museli potýkat s jejich nedobrým stavem v místě sociálních zařízení, ale po odsouhlasení zvýšených nákladů zastupitelstvem se podařilo tuto situaci...

Informace z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 23. 1. 2017

Zastupitelstvo obce schválilo: – rozpočtovou změnu č. 15/2016 – Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Huť a panem Jiřím Burianem na prodej pozemků parc. č. 835/25 o výměře 91 m2 v k.ú. Stará Huť za cenu 80...