12 C
Dobris, CZ
Úterý, Září 26, 2017

Den otevřených dveří

Zveme všechny občany na Den otevřených dveří kulturního domu, který proběhne v sobotu 9. září od 10 do 15 hodin. Jak už asi víte, kulturní dům je opět v majetku obce. Rekonstrukce tohoto objektu...

Přijmeme brigádníka

Na období září 2017 – leden 2018 přijmeme brigádníka na údržbu veřejných prostranství obce. Podmínkou řidičský průkaz typu B, zkušenost práce s komunální mechanizací výhodou. Podrobnější informace a přihlášky v kanceláři obecního úřadu Stará...

Pozvánka na 21. veřejné zasedání zastupitelstva obce Stará Huť

Zveme občany naší obce na 21. veřejné zasedání zastupitelstva obce Stará Huť, které se koná v pondělí dne 11. 9. 2017 od 18.00 hod. v obřadní síni obecního úřadu.

Nebezpečný odpad

Od září 2017 bude jediným svozovým místem pro nebezpečný odpad parkoviště před obecním úřadem. Následující svoz proběhne 16. 9. 2017 v době od 9.09 do 9.34 hod. Dále pak 21. 10. 2017 od 13.05 do 13.30...

Pozvánka na 21. veřejné zasedání zastupitelstva obce

21. veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná dne 11. 9. 2017 od 18 hodin v obřadní místnosti OÚ ve Staré Huti.

Pouťové odpoledne ve Staré Huti

Srdečně vás zveme v neděli dne 20. srpna 2017 na Pouťové posezení na návsi. Ve 14.00 hod se koná bohoslužba Slova v kapli Nanebevzetí Panny Marie. Od 15.00 hod. vás pak zveme na posezení s...

Kam s použitými pneumatikami?

Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. spadají pneumatiky do zpětného odběru. Z tohoto důvodu je občané mají odevzdat zdarma na místa k tomu určená viz. www.eltma.cz. V podstatě by se mělo jednat o obdobný...

Úklid obce

V sobotu dne 8. 4. 2017 proběhl úklid obce. Celkem se zúčastnilo na 80 občanů. Moc nás těší, že se zapojilo hodně dětí včetně dívčího házenkářského oddílu. Celkem se odvezlo 1,2 tuny odpadu. Děkujeme všem,...

Zprávy z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 10. 4. 2017

Zastupitelstvo obce schválilo: rozpočtovou změnu č. 3/2017 Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Huť, panem Zdeňkem Spáčilem a paní Ing. Šárkou Spáčilovou na nákup pozemku parc. č. 335/36 o výměře 1 m2 v k.ú. Stará...

Domácí kompostéry

Připomínáme, že se můžete v rámci projektu „Oddělitelný sběr biologicky rozložitelného odpadu v ORP Dobříš“ do 28. 4. 2017 přihlásit vyplněním anketního lístku, který jste obdrželi do svých poštovních schránek, k odběru domácího kompostéru....