19.6 C
Dobris
Sobota, Březen 23, 2019

Den Země 2017

Město Dobříš bude v druhé polovině dubna, konkrétně od 17. do 23. dubna, opět slavit Den Země. Hlavní aktivitou bude úklid veřejných prostranství a okolí města, součástí oslav však budou i další akce, které...

Dobříšský masopustní průvod 2017

V sobotu 18. 2. 2017 se již tradičně sešly u dobříšské sokolovny masopustní masky, aby symbolicky zahnaly zimu a přivítaly jaro. Ceremonii, jako každoročně, pořádala dobříšská sokolská jednota za podpory města Dobříše. Všechny masky...

Obnova kanalizace a vodovodního řadu v ulici Pražská a Na Lukách

Jistě jste v únoru zaregistrovali stavební práce v ulici Pražská v Dobříši. V této lokalitě je realizována obnova kanalizace i vodovodního řadu. Vodovod je v současné době kapacitně nevyhovující, vodovodní potrubí je za hranicí...

Městská policie Dobříš má nové prostory

Stavební práce na úpravách budovy čp. 230 byly zahájeny v listopadu loňského roku. Po náročnějších úpravách přízemí z důvodu velké vlhkosti obvodových stěn a kleneb zde byly upraveny prostory pro městskou policii, která se do...

Domov Alzheimer

V našem městě během několika let vznikne nová sociální služba. Společnost Domov Alzheimer je provozovatelem dvou specializovaných pobytových zařízení sociálních služeb v Roztokách u Prahy a v Lázních Darkov na severní Moravě. Klienty Domova...

Proč jsme se sešli znovu nad projektem revitalizace městské zeleně v Dobříši?

V pondělí 13. 2. 2017 od 18.00 hodin proběhlo ve společenském sále Kulturního střediska Dobříš druhé veřejné projednávání tématu z 1. kulatého stolu: „Projekt revitalizace městské zeleně v Dobříši“. Účastníků bylo téměř stejný počet,...

Dopravní výchově na dobříšských školách pomůže dětské dopravní hřiště

Hlavním posláním dopravní výchovy je zvyšování ochrany života a zdraví dětí v silničním provozu. Městu Dobříš se podařilo získat od Ministerstva dopravy pro podporu dopravní výchovy žáků základních škol mobilní dětské dopravní hřiště. Zapůjčené...

Přechod u kostelíčka

Všichni obyvatelé našeho města, zejména ti starší, vědí o problému, který způsobuje přecházení v blízkosti hřbitova a urnového háje. Tedy u kostelíčka. Protože jsem měl pocit, že se situace na této křižovatce neřeší nebo...

Architektonická studie na nový spolkový dům

Spolkový dům Dobříš, architektonická studie, varianta č. 2, leden 2017, 4DS Vizualizace exteriéru 1, pohled z nároží ulic B. Němcové a J. Wolkera Záměr města Dobříše transformovat budovu bývalého kina na spolkový dům dostává reálnou podobu....

Řidič se zákazem řízení motorových vozidel a pod vlivem drog překročil v Dobříši rychlost

Ve čtvrtek 12. 1. 2017, kdy strážníci měřili rychlost vozidel v ulici Příbramská, byl strážníky zastaven řidič, r. 1989, z Příbrami, který na „padesátce“ jel rychlostí 79 km/hod. Při projednávání přestupku si strážníci ihned...